Forum

You need to log in to create posts and topics.

Cuvinte in grai banatean

A

mă acoli – mă alipi, mă aşezai

albită – pudrată

arghelă – herghelie

asâlă – cu greu

aşternutul – patul

B

banda – fanfară, orchestră

băl – blond

bârne şi nuiele – casă săracă, netencuită

bețâu - bețivan

birăşal - cărăuş

birber - frizer

birtăşâță - cârciumăreasă

blagă - avere, bogăție

brăciri - brîu îngust purtat de femei peste brânari

brâgle - piesă la războiul de țesut

brânari - brâu mai lat purtat de femei

brigader - şeful unui grup de pădurari

bubicot - tunsoare copilărească folosită de femei, de la

germanul bubikopf

bufeni - localnici veniți din Oltenia în sec. al. XVIII-lea

buric – ombilic

C

canton - clădire în mijlocul pădurii locuită de pădurar

căput - palton, uneori şi ca veston

cărăbit - carbid

nu căuta - nu lua în seamă, nu alege, nu oscila

cârpă - batic, năframă

cârşiag - ulcior de lut

colivie - ascensorul de la mină

coşie - căruță

ches - buzunar

chiti - împodobi

ciurăind - curgând cu zgomot

crențai – pătrunjel

D

deloc - imediat

despine - floare

drăgăvei - plantă comestibilă

E

exerțăr - exercițiu, instrucție militară

F

firiz - fierăstrău

forşuş - avans salarial

forvald – brigadier

G

galopăr - plantă

grămădeşte - stivuieşte lemnele

grindei - parte a jugului

grosul - multe sculuri de ață

grui - deal mic, movilă

I

ierugă - pârâu ce curge la moară

iglişug - cină

ispotcovit - despotcovit

izvon - clopoțel de la animal

J

jordiță - nuieluşă

jorjoale - flori înalte cu corola în formă de clopoțel

L

lotru - hoț, haiduc

M

mai - ciocan special din lemn folosit în pădure

matist - plantă

matostat - piatră semiprețioasă de culoare verde

magazână - rație de alimente vândută minerilor pe

datorie

micşorele – flori

mitralere - mitraliere

moleață - salteauă

monton - material textil folosit în zonă

N

năpusti - părăsi, abandona

O

obor - curte

ochiara - văzura

ofițâr - ofițer

ogaşăl - vale mai mică

ogoaie - astâmpără

oltoi - altoi

oprege - piesă din îmbrăcămintea femeilor

P

pârleaz - gard din lemn

pieptar - cojocel fără mâneci

pigluită - călcată

pistriță - pepită, gri

pitulat - ascuns

plaiul - creion

podrum - pivniță

poneavă - pătură, carpet

porție - impozit fiscal

poticnească - împiedice

pozonar - buzunar

probeşte – încearcă

R

răzni - despărți

rozmalin - rosmarin

rozolie - soi local de struguri

rumenită - fardată, rujată

S

sălaş - casă în afara satului

sfetar - pulover

stânjănar - muncitor forestier

strină - străină

sumziuană - sânziană

surupa - a demola

Ş

şândruit - acoperit cu şindrilă

şciof - ciocanul de la varză

ştros - termen minier

şireadă - grămadă

şlaier - voal subțire de mireasă

Şteier - prescurtare de la Steierdorf - localitate lângă

Anina

şumărel – pădurar

T

Terezia - puț în Anina

tulipan – lalea

U

uiagă - sticlă

ugi - a rămâne

urgie - nenorocire, răutate

V

vinişor - albastru deschis

Z

zgândăra - a scutura

zătunit - barat, oprit prin baraj

zăuita - a uita

sursa: PĂDURE, SORO PĂDURE, CULEGERE DE FOLCLOR LITERAR DIN MUNłII LOCVEI (CARAŞ-SEVERIN), realizată de GHEORGHE DORAN