Site- ul de intalnire Temoin de Iehovah Franceza,

REVISTA DE FILOSOFIE - DSpace

Traducerea Lumii Noi a Bibliei se află sub anatema apostolului Pavel? Astea nu sunt decât invenții de-ale apostaților! Simpla negare însă nu este un argument! În continuare, voi adresa Turnului de Veghe un număr de întrebări cu referire la care voi face și unele precizări! De fiecare dată voi sublinia cu verde acele citate din publicațiile Watchtower precum și versetele din Biblia contrafăcută a Martorilor lui Iehova, pentru a nu exista confuzie față de ediția Cornilescu a Bibliei, și care reflectă de maniera cea mai fidelă — în limba română — manuscrisul original grec, Textus Receptus!

Întrebări pentru Turnul de Veghe 1.

Site- ul de intalnire Temoin de Iehovah Franceza

A fost lipsită biserica de mărturie timp de 18 secole? Dacă Martorii lui Iehova sunt singurii martori adevărați pentru Dumnezeu, iar dacă Martorii lui Iehova, ca organizație, au luat ființă în secolul al XIX-lea, înseamnă că Dumnezeu nu a avut o mărturie în mai bine de optsprezece secole de istorie a bisericii? Discuție: Implicația acestei întrebări este că, dacă nu a existat o mărturie pentru Dumnezeu vreme de peste optsprezece secole, atunci Lui Dumnezeu nu i-a păsat deloc dacă oamenii care au trăit în aceste secole — destul de multe — au ajuns să-L cunoască sau nu.

Ucenicii au fost martori ai lui Hristos și ai învierii Sale, nu ai lui Iehova! Dar Dumnezeu l-a sculat din morţi şi noi suntem martori ai acestui fapt.

(217) Le Temoin de Jehovah et le Chretien ordinaire

Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Şi un mare har era peste toţi. El S-a arătat, timp de mai multe zile, celor ce se suiseră cu El din Galileea la Ierusalim şi care, acum, sunt martorii Lui înaintea norodului. În Isaia nu este vorba despre Israel? Discuție: În primul rând că pasajul din Isaia trebuie citit în context! Citit în context devine evident că, acest verset se referă strict la Israel ca un martor colectiv al măreției, autorității, credincioșiei și adevărului Lui Dumnezeu.

Acest lucru era în contrast cu păgânii care nu puteau fi martori pentru astfel de atribute în zeii lor falși.

Israelul, ca martor, a depus mărturie că Domnul este singurul Dumnezeu adevărat. A lua acest verset care se referă la Israel, ca un martor printre națiunilor păgâne din vremea Vechiului Testament, cu șapte secole înainte de vremea lui Hristos, și a susține că versetul acesta este împlinit într-un grup religios, apărut la 19 secole după Hristos, nu este altceva decât o ignorare uriașă a întregii istorii biblice a poporului evreu și a învățăturii biblice în esență.

Pentru a-l îndruma spre Hristos pe famenul etiopian, Filip s-a folosit de Scriptură sau de o organizație? Oare pasajele din 2 Timotei nu sunt ele dovada că Scriptura este suficientă pentru a ne îndruma spre mântuire?

Site- ul de intalnire Temoin de Iehovah Franceza

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Discuție: În acest verset Pavel îi spune lui Timotei că Scriptura este cea care-i dă înțelepciunea necesară mântuirii.

Acest lucru indică în mod clar faptul că Scripturile, singure, erau suficiente pentru a-i asigura lui Timotei înțelepciunea necesară primirii mântuirii.

Dacă numai Scripturile au fost suficiente pentru Timotei atunci, pentru noi, doar Biblia nu mai este suficientă? Cum ar fi putut atunci oamenii să înțeleagă Biblia cu 19 secole înainte de existența Societății Watchtower? Ce fel de Dumnezeu i-ar da poporului Său Cuvântul Său fără niciun mijloc de a-l înțelege decât până secole mai târziu? De ce li s-a spus celor din Bereea să cerceteze Scripturile?

Din moment ce Martorii lui Iehova cred că în pasajul din 2 Petru21 ni se spune că nu trebuie să tâlcuim Scriptura singuri atunci, cum vă explicați pasajul din Fapte care le cere creștinilor bereeni să cerceteze învățăturile lui Pavel pentru a se asigura că ceea ce li se spunea era în acord cu Scripturile? Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.

Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este aşa. Site- ul de intalnire Temoin de Iehovah Franceza verset ne spune că Scriptura nu este un rezultat al tâlcuirii vreunui proroc ci că, ea este un rezultat al Duhului Sfânt care îi conduce pe oameni.

Site- ul de intalnire Temoin de Iehovah Franceza

Așadar aici ni se arată că Duhul Sfânt este Sursa Scripturii, și nu că nu ar trebui să tâlcuim. Iar asta în contextul prorociilor! Pavel îi îndeamnă pe creștinii să testeze totul 1 Tesaloniceni Bereenii au dat dovadă de un caracter nobil atunci când au ales să facă exact acest lucru. Ei au comparat chiar și învățătura apostolilor cu Scriptura, ca test suprem pentru adevăr. Iată de ce și învățăturile Turnului de Veghe trebuie să fie, de asemenea, comparate cu Scriptura.

Dumnezeu așteaptă în mod evident ca noi să fim capabili să citim și să înțelegem Cuvântul Său. Corintenii nu erau creștini datorită dezbinării dintre ei? Cum vă explicați însă că, Pavel îi numește creștini pe corinteni în aceeași epistolă în care el a subliniat lipsa lor de unitate?

Discuție: Biserica din Corint era împărțită în patru facțiuni de bază, fiecare având propriul lider Paul, Apolo, Chifa, Hristos. Fiecare facțiune acționa într-un mod antagonist față de celelalte trei. Pavel le-a explicat că toți erau una în Hristos. Când Pavel a scris această epistolă către Corinteni, ei erau deja lipsiți de unitate 1 Corinteni ;, Apoi, unde anume, în acest verset, apostolul Pavel sugerează că creștinii trebuie să dea ascultare necondiționată unei organizații?

Pavel explică, de asemenea, în Romani că diversitatea între frații creștini este Reuniunea site- ului Belgia Young. Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine nu mănâncă şi cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit.

  • °BEST WESTERN PLUS HOTEL GERGOVIE PERIGNAT-LES-SARLIEVE 4* (Franţa) - de la RON | HOTELMIX
  • °BEST WESTERN PLUS HOTEL GERGOVIE PERIGNAT-LES-SARLIEVE 4* (Franţa) - de la RON | HOTELMIX

Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său; totuşi va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socoteşte o zi mai presus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel.

Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui. Potrivit Ioan ,40 este suficientă cunoașterea Scripturii pentru mântuire? Societatea Turnul de Veghe învață că o cunoaștere a Scripturilor este necesară pentru mântuire. Ei își bazează această credință pe pasajul din Ioan 3.

Dar potrivit pasajului din Ioan 40, este cunoașterea Scripturii suficientă pentru mântuire? Isus vorbește despre o cunoaștere personală a Lui Dumnezeu, și nu despre o cunoaștere generală a Bibliei. Isus de fapt ne spune că, cunoașterea generală a Bibliei este insuficientă în sine pentru a ne salva. Şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!

Oamenii pot cunoaște Biblia dar dacă resping ceea ce este în ea, ei nu vor fi mântuiți. De ce Isus nu i s-a adresat Tatălui ca Iehova?

Întrucât Martorii lui Iehova susțin că Dumnezeu trebuie să fie întotdeauna menționat ca Iehova, de ce în Biblie Dumnezeu nu este identificat întotdeauna ca Iehova mai exact Yahweh sau Iahve — vezi articolul precedent? De ce Isus nu i s-a adresa Tatălui Său ca Iehova?

Site- ul de intalnire Temoin de Iehovah Franceza

Discuție: În primul rând, evreii antici manifestau o teamă sinceră de a pronunța numele infeabil, YHWH, pentru a nu încălca Site- ul de intalnire Temoin de Iehovah Franceza a treia, care interzice ca numele lui Dumnezeu să fie luat în deșert.

În cele din urmă, Jerome și alți pseudocărturari creștini au introdus vocalele cuvântului Adonai printre consoanele cuvântului YHWH și rezultatul a fost Jehovah! Acesta este Numele Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.

Potrivit manuscriselor grecești, cuvântul Iehova nu apare nici măcar o singură dată în Noul Testament. Trebuie ca biserica să meargă din casă în casă?

Martorii lui Iehova susțin că ei sunt singura biserică adevărată pentru că ascultă de versetul din Fapte și se duc din casă în casă, pentru a predica credința lor. În Fapte se spune deasemenea că membrii bisericii timpurii, împărțeau în comun tot ce aveau și nu-și păstrau averile pentru ei înșiși.

Asta înseamnă că biserica de astăzi trebuie să facă același lucru pentru a fi adevărata biserică? În primele zile ale creștinismului, nu exista nicio biserică construită în care credincioșii să se poată aduna. Ci mai degrabă, existau multe mici case-biserici, împrăștiate de-a lungul fiecărui oraș.

Faptele Apostolilor, Folosirea clădirilor bisericești specifice nu a fost prezentă înainte de sfârșitul secolului al doilea. Așdar, dacă trebuie să facem totul ca în biserica timpurie, pentru a putea fi numiți ca biserică adevărată, Martorii lui Iehova ar trebuia să organizeze biserici în propriile case. Apoi, în același mod, martorii lui Iehova, pentru a putea face această afirmație, ar trebui să practice viața în comunitate, în care toate bunurile erau împărțite între credincioși Fapte Se supun Martorii lui Iehova versetului din Fapte 1: 8?

Sunt ei martorii lui Isus?

  1. Cauta? i gospodine Oujda
  2. Conform recenziilor clienților, hotelul a fost evaluat ca un hotel Utilizați insigna 25, Allee Du Petit Puy, Perignat-les-Sarlieve, Franţa, View map Descriere Construit înBest Western Plus Hotel Gergovie este înconjurat de un parc de distracții și cafenea într-o zonă de agrement din Perignat-les-Sarlieve.
  3. REVISTA DE FILOSOFIE - DSpace
  4. Caut barbat din Brașov

A-l chema pe Dumnezeu prin orice alt nume, înseamnă să-L dezonoreze. Rețineți că, introducerea Cautand o femeie pentru nunta Constantine Iehova în Noul Testament, de către Watchtower, merge total împotriva a ceea ce se găsește în manuscrisul grec original al Noului Testament.

XXIV Nr. La géométrie, la science des nombres et la logique, elles mêmes, la ptésup posent d'une certaine manière.

Noi suntem chemați să fim martori ai lui Isus Hristos, nu ai lui Iehova! Prin urmare, În numele cui trebuie noi, creștinii, să ne adunăm? Matei ; 1 Corinteni Demonii sunt Site- ul de intalnire Temoin de Iehovah Franceza în numele cui?

Luca ; Fapte În numele cui trebuie propovăduită pocăința și iertarea? Luca În al cărui nume trebuie să credem și să primim iertarea păcatelor Ioan ; ; FapteIoan ; ? Prin al cărui nume, și nimeni altul, vom obține mântuirea, viața veșnică Faptele Apostolilor ? Al cărui nume ar trebui să fie invocat atunci când aducem cererile noastre înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune?

Ioan14;, 24 În al cărui nume este trimis Duhul Sfânt? Ioan Al cărui nume și autoritate au fost invocate de către ucenicii în vindecarea bolnavilor și șchiopilor?

Fapte ; 4:30 Al cărui nume ne-a spus Pavel să-l chemăm 1 Corinteni 1: 2? Al cărui nume este mai presus de orice nume Efeseni ; Filipeni 2: ? Răspunsul la fiecare dintre aceste întrebări este Isus Hristos, nu Iehova. Și totuși, în pasajul din Isaia vezi și biblia ebraică stă scris că Dumnezeu este Salvarea mea Yeshuah! Cu alte cuvinte, Dumnezeu este Isus, Dumnezeu este Mântuitorul! Așadar, cum se capătă mântuirea? Este adevărat că evanghelie se traduce prin vestea bună, dar de ce dispare cuvântul Hristos?

Site- ul de intalnire Temoin de Iehovah Franceza

Iată cum Turnul de Veghe îl tăgăduiește fățiș pe Hristos! De ce modifică Turnul de Veghe versetul din Fapte ? Această traducere, un adevărat etalon al tăgăduirii Fiului, nu are nici măcar un singur fundament în manuscrisul grecesc original, Textus Receptus.

Societatea Turnul de Veghe introduce aceste două cuvinte dintr-un singur motiv, acela de înșelăciune. Isus este Dumnezeu, acest lucru reiese din RomaniColoseni și Tit !

  • Traducere 'strângere' – Dicţionar franceză-Română | Glosbe
  • Lucrarea de rătăcire a Martorilor lui Iehova | Erezii nimicitoare | Pagina 3

De ce a fost citat un spiritist pentru a susține Traducerea Lumii Noi? Ce răspuns are Societatea Turnul de Veghe, atunci când, de peste douăzeci de ani, ea a citat cu bună știință un spiritist și un ocultist, pentru a susținerea modificarea versetului din Ioan 1: 1? Greber a susținut că spiritele l-au ajutat la traducerea Noului Testament, pe care a și publicat-o.

Astăzi, liderii Watchtower susțin că ei nu au știut că Greber a fost un spiritist, însă una dintre propriile lor publicații contrazice acest lucru.

În anulîntr-o revistă a Turnului de Veghe, a fost tipărit pe o pagină întreagă un articol despre Greber și despre faptul că practica spiritismul.

Site- ul de intalnire Temoin de Iehovah Franceza

Încheiere Cât de actuale sunt cuvintele apostolului Pavel! Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!

Cum am mai spus, o spun şi acum: Dacă vă propovăduieşte cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema! Nu este nevoie să cauți mult ca să găsești dovezi, întrucât dovezile răsar la tot pasul!

Este un adevărat măcel! Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl. Dovada cea mai puternică a acestei tăgăduiri, din partea organizației Watchtower, se regăsește în modificarea versetului biblic din Ioan ! Acela este Antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.

Eliberează-i Tu Doamne Isuse Hristoase pe cei prinși în lanțurile acestei minciuni nerușinate! Fă-te Tu cunoscut inimii lor și, atunci, nicio gură strâmbă nu va mai avea putere asupra acestor bieți sclavi ai minciunii Watchtower!

Informațiiimportante