Agen? ia de intalnire Antananarivo.

Agen? ia de intalnire Antananarivo.

Interra Tour Operator S. Ferdinand I, Nr. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentia de Turism Organizatoare a pachetului de servicii de calatorie inscris in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie sau alt inscris anexat prezentului contract programul excursiei si eliberarea documentelor de plata si calatorie.

AGENTIA comercializeaza urmatorul pachet de servicii de calatorie, conform programului excursiei publicat in materialele de prezentare: cataloage, brosuri, pliante si alte oferte letrice sau pe site-ul agentiei www. Pachet de servicii de calatorie: …………………………………………………. Destinatie: ………………………. Perioada: ………………………. Numarul minim de persoane necesar pentru constituirea grupului si la care s-au calculate tarifele, este indicat in programul excursiei, anexat la prezentul contract.

Termen limita de constituire a grupului este de 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului pentru calatoriile care dureaza mai mult de sase zile, 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului pentru calatoriile care dureaza intre doua si sase zile, respective 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile.

Contractul se incheie, dupa caz, in oricare din urmatoarele situatii: a Agen? ia de intalnire Antananarivo. momentul semnarii lui de catre Calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice; In cazul pachetelor de servicii de calatorie achizitionate la distanta, se considera acceptare a conditiilor contractuale urmatorele: - Exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre Agentia de Turim Oraganizatoare a unei mesaj electronic e-mail, fax, etc de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta si contact - Exprimarea acordului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie in baza facturii emisa de catre Agentia de Turism Organizatoare b in momentul in care Calatorul primeste confirmarea scrisa a rezervarii de la Agentia de Turism Organizatoare.

Este responsabilitatea agentiei de turism organizatoare de a informa Calatorul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta telefon, sms, email, fax etc. In cazul contractelor negociate in afara spatiilor comerciale, astfel cum sunt definite la art.

Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie.

Introduceți detaliile zborului dvs

Pretul contractului este de …………. Modalitati de plata: 3. S-a achitat un avans de: ……. In cazul in care la incheierea contractului s-a perceput un avans, plata finala se va face pana cel tarziu cu 31 de zile calendaristice inainte de data plecarii.

In situatia in care Calatorul solicita servicii de calatorie suplimentare la programele din oferta standard, care necesita confirmare din partea prestatorilor, plata acestora se va face conform termenelor de plata comunicate de Agentia de Turism Oraganizatoare in scris sau alte mijloace de comunicare; 3.

Plata serviciilor de calatorie aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract EURO sau echivalentul in RON.

In cazul solicitarii unor pachete Intalniri Femei de reuniune servicii de calatorie care se regasesc in oferta proprie a agentiei de turism organizatoare sau in cazul in care exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, Agentia de turism organizatoare poate furniza turistului un bon de comanda, daca considera necesar.

Inainte de inceperea executarii pachetului, Agentia de turism organizatoare are dreptul sa modifice in mod unilateral alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de calatorie decat cele legate de pret, daca aceste modificari sunt nesemnificative si sa il informeze pe CALATOR cu privire la modificare intr-un mod clar, inteligibil si bine evidentiat, pe un suport durabil, cu cel putin 24 de ore inainte de data inceperii calatoriei.

In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul de calatorie, are dreptul de a modifica orele de zbor.

In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.

In mod similar, in cazul in care transportul are loc cu autocarul, transportatorul poarte modifica, din motive ce tin de siguranta pasagerilor prezenti la bord, locul rezervat initial de Calator, cu un alt loc din aceeasi categorie, caz in care Calatorul nu va fi despagubit in niciun mod. Dupa incheierea contractului, Agentia de Turism Organizatoare poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea este o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte: a pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie; b nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisionele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; c cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

Agen? ia de intalnire Antananarivo. de pret va fi notificata calatorului, in clar si inteligibil, notificarea fiind insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, pe suport durabil, cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului.

In cazul unei reduceri de pret, Agentia de Turism Organizatoareare dreptul sa deduca cheltuielile administrative efective din rambursarea datorata calatorului.

La cererea calatorului, Agentia va prezenta dovezi ale cheltuielilor administrative respective. Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse conform art. Daca pachetul include transportul de pasageri, Agentia asigura de asemenea, in cazurile prevazute la art.

Guy cauta un tip 77 K? Rest flirter Med Andre

In masura in care este imposibil sa se asigure intoarcerea Calatorului astfel cum s-a convenit in contract din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, Agentia de Turism Organizatoare suporta costul cazarii necesare, pe cat posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada care nu depaseste trei nopti pe calator.

Daca in legislatia specifica privind drepturile pasagerilor, sunt prevazute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru intoarcerea calatorului, se aplica perioadele respective. Limitarea costurilor prevazuta la art.

Agentia de Turism Organizatoare are obligatia sa furnizeze in scris Calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu Calatorul e-mail, fax, sms etc. Agentia de Turism Organizatoare parte in contract este obligata sa acorde prompt asistenta Calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici agentia de turism organizatoare, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita.

In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate sa transfere contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia de Turism Organizatoare cu cel putin 7 zile inaintea datei de incepere a executarii contractului.

In acest caz, intre calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata cedentulterta persoana cesionarul si agentia de turism organizatoare debitor cedat urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate si cesionate.

Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine, dupa caz, fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata agentiei de turism organizatoare debitorului cedat. Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei solduluia tuturor comisioanelor, tarifelor si a eventualelor costuri suplimentare generate de acest transfer. Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului.

Clasificarea va fi actualizată periodic de către autoritățile daneze și poate fi accesată la pagina de internet: www. În prezent, România a fost inclusă în categoria de risc portocaliu. Astfel, pentru persoanele care călătoresc din România spre Danemarca, se va menține obligativitatea testării anterior călătoriei și ulterior intrării pe teritoriul Danemarcei, precum și obligativitatea izolării pentru o perioadă de 14 zile.

In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, Agentia de Turism Organizatoare este constransa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie prevazute la art.

Se considera a fi modificare semnificativa inclusiv schimbarea locului de cazare, caz in care se va oferi Calatorului cea mai apropiata varianta din locatia respectiva Agen? ia de intalnire Antananarivo. o calitate echivalenta sau superioara. In cazul in care inceteaza contractul, Calatorul poate accepta un alt pachet, atunci cand acesta este oferit de Agentia de Turism Organizatoare, daca este posibil, de o calitate echivalenta sau superioara.

In cazul in care modificarile aduse contractului prevazute la 5. Agentia informeaza Calatorul, fara intarzieri nejustificate si intr-un mod clar, inteligibil si bine evidentiat, pe un suport durabil, cu privire la: a modificarile propuse prevazute la art. In cazul in care Calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile art. In cazul in care contractul este incetat in temeiul art.

Calatorul are dreptul sa denunte unilateral Contractul, in orice moment, inainte de inceperea executarii pachetului, caz in care este obligat sa despagubeasca Agentia de Turism Organizatoare pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor capitolului 6. In cazul Agen? ia de intalnire Antananarivo. care Calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine.

Agentia de Turism oraganizatoare va rezolva cerintele Calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre Calator. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentia de Turism Organizatoare.

In cazul in care Calatorul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism organizatoare sunt Agen? ia de intalnire Antananarivo. stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism organizatoare nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza. Pentru o informare optima, Agentia de Turism Organizatoare recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera www.

In cazul in care Calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Agentiei de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativaAgentia de Turism Organizatoare este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

PUB MEKTOUBE DATING SITE matrimoniale si chat cavnic

Agentia de turism recomanda turistilor contactarea acesteia cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare orar de zbor, loc de imbarcare etc. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti calatoriconditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia de turism organizatoare nu se face vinovata Agen? ia de intalnire Antananarivo. eventualele pagube produse sau vatamari suferite de Calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat. Calatorul are Agen?

Dating Woman Luxemburg. Annecy Women Dating

ia de intalnire Antananarivo. sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat.

Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre Calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta.

Ministerul Afacerilor Externe

Agen? ia de intalnire Antananarivo. cazul in care Calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorieice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, Calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

Calatorul poate inceta contractul in orice moment, inainte de inceperea executarii pachetului. In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agentia de Turism Organizatoare si a achitat un avans nu se prezinta in termenul comunicat in scris in prezentul contract, pentru a achita ratele aferente sau restul Agen?

ia de intalnire Antananarivo. plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia de Turism Organizatoare are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului cu retinerea penalizarilor prevazute la pct. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele datorate de Agentia de Turism Organizatoare prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

Penalizarile echivalente cu cele indicate la pct. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie la Agentia la care Agen? ia de intalnire Antananarivo. achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare. Calatorul are dreptul sa inceteze contractul inainte de inceperea executarii pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare, in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie.

In acest caz, Calatorul are dreptul la o rambursare completa a oricarei plati efecutate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara, dar nu mai devreme de 14 zile de la incetarea contractului.

Calatorul are dreptul sa transfere prezentul contract unei persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile acestuia, cu notificarea Agentiei de Turism Organizatoare cu cel putin 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului si cu obligatia de a suporta costurile efective cu acest transfer. Agentia de Turism Organizatoare nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere.

Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia de Turism Organizatoare.

Agentia are dreptul sa rezilieze unilateral prezentul Contract, cu notificarea prealabila a Calatorului, fara interventia instantelor de judecata, daca executarea calatoriei este impiedicata de catre Calator.

In cazul unor astfel de actiuni sau inactiuni din partea Calatorului, Agentia de Turism Organizatoare are dreptul la daune interese, reprezentand castigul nerealizat ca urmare a incetarii prezentului Contract.

Toate sumele mentionate la pct.

Agen? ia de intalnire Antananarivo. cazul in care calatorul constata o neconformitate pe parcursul executarii serviciilor de calatorie, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in Agen? ia de intalnire Antananarivo. la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de calatorie contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei de Turism Organizatoare, cat si prestatorului de servicii de calatorie conducerii hotelului, restaurantului, transportatorilor locali, reprezentantilor locali ai agentiei de turism organizatoare.

Atat Agentia de Turism Organizatoare, cat si furnizorii de servicii de calatorie vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii si remedierea neconformitatii, cu exceptia unuia dintre urmatoarele cazuri: a neconformitatea nu poate fi remediata; b remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvengura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate, fara a aduce atingere acestor exceptii.

In cazul in care Agentia de Turism Organizatoare nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de Calator. Calatorul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Calatorul nu trebuie sa specifice un termen daca Agentia refuza sa remedieze neconformitatea sau daca este necesara o remediere imediata.

In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, Calatorul va depune la sediul Agentiei de Turism Organizatoare o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia de Turism Organizatoare urmand ca, in termen de 30 de zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin, dupa caz.

Calatorul beneficiaza de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia de Turism Organizatoare dovedeste ca neconformitatea este imputabila Calatorului. Calatorul are dreptul sa primeasca despagubiri adecvate din partea Agentiei de Turism Organizatoare pentru orice daune pe care le sufera ca urmare a unei neconformitati.

AD Nunta Algerie Femeie cauta omul Cautand femeie marocana Belgia

Agentia de Turism Organizatoare va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract si de limitele impuse de furnizorul serviciului de calatorie, cu exceptia cazului in care Agentia de Turism Organizatoare dovedeste ca neconformitatea apare intr-una dintre urmatoarele situatii: i este imputabila CALATORului; ii este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie si este imprevizibila sau inevitabila; iii este cauzata de circumstante inevitabile si extraordinare.

Despagubirea nu poate depasi in nici un caz pretul pachetului de calatorie, cu exceptia vatamarilor corporale sau daunelor provocate intentionat sau din neglijenta sau a limitelor despagubirilor fixate prin conventiile internationale aplicabile. Pentru serviciile de calatorie asociate sau a oricarei oferte corespunzatoare, Agentia de Turism Organizatoare informeaza Calatorul ca acesta nu va beneficia de nici unul dintre drepturile care se aplica exclusiv pachetelor de calatorie, fiecare furnizor de servicii fiind unicul raspunzator pentru executarea corespunzatoare a contractului referitor la serviciile sale.

In cazul in care serviciul de calatorie asociat nu este efectuat ca urmare a insolventei serviciului de calatorie, Calatorul are dreptul la rambursarea tuturor platilor efectuate cu acesta. Despagubirile sau reducerile pretului acordate in temeiul prezentului Contract si despagubirile sau reducerile de pret acordate in temeiul regulamentelor si conventiilor internationale aplicabile se deduc unele din altele pentru a evita supracompensarea.

In cazul in Agen? ia de intalnire Antananarivo. Calatorul a provocat o situatie de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta care a necesitat acordarea de asistenta adecvata Calatorului aflat in dificultate, Agentia de Turism Organizatoare are dreptul la recuperarea costurilor efective suportate de la Calator.

Anunturi pe site- ul Millionaire Dating Site.

Polita de asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organizatoare cu seria I nr. Polita este afisata si pe site-ul agentiei: www. In cazul producerii evenimentului asigurat, Calatorul va solicita Agentiei de Turism Organizatoare, anterior depunerii cererii de despagubire, un document prin care acesta sa ateste faptul ca nu a fost, nu este si nu va fi in masura sa execute obligatiile aferente contractului privind pachetul de servicii de călătorie sau serviciul de calatorie asociat.

Documentele justificative constau, în principal, în: a contractul privind pachetul de servicii călătorie sau serviciul de calatorie asociat b fotocopiile documentelor de plată aferente contractului privind pachetele de servicii de călătorie sau serviciile de calatorie asociate chitanţe, ordine de plată etc ; c fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere; d documentul prin care Agentia de Turism Organizatoare sa ateste faptul ca nu a fost, nu este si nu va fi in masura sa execute obligatiile aferente contractului privind pachetul de servicii călătorie sau serviciul de calatorie asociat, mentionat la art.

caut doamna singura ghimbav Site- ul de dating intre calatori

Despăgubirea aferenta fiecarui contract privind pachetul de servicii călătorie sau serviciul de calatorie asociat nu poate depăşi cuantumul sumelor achitate, precum şi contravaloarea cheltuielilor de repatriere. Despăgubirea aferenta prezentei Polite va fi plătită: - Calatorilor care justifica dreptul la plata acesteia si care au depus cerere de despagubire in termenul mentionat la art.

Informațiiimportante