Cauta? i o femeie de colocare,

Cauta? i o femeie de colocare

Cauta? i o femeie de colocare

Registrele obligatorii pentru comercianţi sunt: registrul jurnal, registrul inventar şi registrul copier. Acest registru jurnal este deosebit de alte registre ce se obisnuiesc în contabilitatea comercială, dar care nu sunt obligatorii. Acest inventar şi bilanţ le va Cauta?

Scrie-ne cum te putem ajuta

i o femeie de colocare în registrul special pentru aceasta şi le va semna. Toate efectele şi datoriile active trebuiesc evaluate în inventar şi bilanţ după preţul curent la epoca facerii inventariului.

Datoriile active greu de încasat sau indoioase se vor preţui după probabilitate; creanţele ce nu se pot încasa se vor înscrie numai pentru memorie.

Cauta? i o femeie de colocare

Dacă sunt mai multi tovarasi solidari, trebuie sa subsemneze fiecare. Pe ultima pagina a acestor registre, judecătorul va constata numărul filelor ce compun fiecare registru şi va semna aceasta certificare punind sigiliul tribunalului sau al judecătoriei.

Tribunalul sau judecătorul de ocol va pune imediat, sub ultima operaţiune înscrisă, următoarea viza: "Astăzi la Nici un fel de taxa, timbre sau altele nu se vor percepe pentru îndeplinirea formalităţilor prevăzute la aceste două articole.

Manastirea Prislop

I Art. Pe ultima pagina a acestor registre judecătorul va constata numărul filelor ce compun fiecare registru şi va semna aceasta certificare punind sigiliul tribunalului sau al Cauta?

i o femeie de colocare.

Cauta? i o femeie de colocare

Formalităţile prevăzute de articolul de fata se vor putea efectua la începutul noului an, chiar dacă registrele folosite în anul expirat nu au fost inchiate şi vizate, în condiţiile articolului următor. II Art. Tribunalul sau judecătorul de pace va pune imediat, sub ultima operaţiune înscrisă, următoarea viza: "Astăzi la III Dispoziţiunile adăugate la art.

Cauta? i o femeie de colocare

Tot astfel se va urma şi cu registrele pe care comerciantul le prezintă anual pentru încheiere şi viza. Dacă numerotarea sau viza unui registru a fost făcută de judecătorul de ocol, atunci acesta, la finele fiecărui an, este dator sa trimită un tablou tribunalului judeţului sau tribunalului comercial respectiv.

Ce se întâmplă la Webfactor

Asemenea sunt datori a păstra cel puţin până la doi ani facturile mărfurilor cumpărate şi introduse în stabilimentele lor. Propuitorul însă poate primi ca buna şi o acceptare ajunsă peste termenul hotărât de dânsul cu conditiunea ca sa încunoştiinţeze îndată pe acceptant despre aceasta.

Teofil Bălibanu — şi o dorim pe Sfânta Terezia de Pruncul Iisus ca patroana şi a acestei noi ediţii, rugându-o să mijlocească pentru noi darurile de care avem nevoie pentru a oferi nutremânt sufletesc tuturor colaboratorilor şi cititorilor.

Cu toate acestea, deşi revocarea împiedică ca contractul sa devie perfect, dacă ea ajunge la cunoştinţa celeilalte părţi, după ce aceasta intreprinsese executarea lui, atunci cel ce revoacă contractul răspunde de daune-interese.

Aceeaşi presumptiune există şi contra fidejusorului, chiar necomerciant, care garantează o obligaţiune comercială. Ea nu se aplică şi la necomercianţi pentru operaţiuni care, încât ii priveşte, nu sunt fapte de comerţ. Ea face aceeaşi probă, chiar dacă aceasta persoana este subscrisă de o altă mâna, când ar fi probat ca originalul a fost predat oficiului telegrafic sau trimis spre a i se predă, de însăşi acea persoana.

Dacă subscrierea originalului este autentificată de autoritatea competenta, atunci se aplică principiile generale.

În caz când identitatea persoanei care a subscris sau predat originalul telegramei s-a stabilit prin alte moduri prevăzute de regulamentele telegrafo-postale, proba contrarie este admisă. Data telegramelor stabileşte, până la proba contrarie, ziua şi ora în care ele au fost în adevăr expediate de oficiurile telegrafice.

Cu toate acestea trimitatorul unei telegrame se prezumă afara de orice culpa dacă a îngrijit a o colationă sau recomandă conform dispoziţiunilor regulamentelor telegrafo-postale. Înscrierea în registre, făcută de prepusul care ţine scriptele sau este însărcinat cu contabilitatea, are acelaşi efect ca şi când ar fi făcută de însuşi stapanul.

Neîndeplinirea prescripţiilor legii în aceasta privinţa, poate atrage încă după sine aplicaţiunea pedepselor prevăzute în caz de faliment. Partea însă care voieşte a se referi la dansele nu poate scinda conţinutul lor.

Ea poate fi stabilită, fata cu cei de al treilea, prin toate mijloacele de proba arătate în art.

Cauta? i o femeie de colocare

Data arătată în cambie şi în orice alte titluri la ordin, precum şi în girurile lor, se consideră drept adevărata până la proba contrarie. Cheltuielile privesc pe reclamant.

În privinţa titlurilor datoriei publice, a biletelor de banca şi a altor titluri de asemenea natura, se observă legile speciale.

Cauta? i o femeie de colocare

Revendicarea titlurilor la purtător pierdute sau furate nu se admite decât contra aceluia care le-a găsit sau furat şi contra acelora care le-au primit cu orice titlu, cunoscând viciul cauzei posesiunei. În lipsa de o clauză expresă, contractul trebuie sa fie executat în locul unde cel ce s-a obligat îşi avea stabilimentul sau comercial, sau cel puţin domiciliul ori reşedinţa, la formarea contractului. Dacă însă urmează a se preda un lucru determinat, care după cunoştinţa părţilor se găsea într-alta parte în momentul formării contractului, atunci predarea se va face în acel loc.

Informațiiimportante