Cautand un singur om portughez

Portugalia - Wikipedia

Citation preview PREFAŢĂ Cartea aceasta de istorie politică este scrisă de un om care nu se îndeletniceşte nici cu istoria propriu zisă, nici cu politica.

singur - Traducere în turcă - exemple în română | Reverso Context

Ea s-a născut dintr-o nedumerire şi a fost scrisă pentru a răspunde la o întrebare, pe care autorul nu oboseşte să şi-o pună de zece ani: este cautand un singur om portughez o revoluţie spirituală? Este realizabilă istoriceşte o revoluţie făcută de oameni care cred, înainte de toate, în primatul spiritualului?

Portugalia de astăzi, Portugalia lui Salazar, este poate singura ţară din lume care a încercat să răspundă la asemenea întrebări. Studiul istoriei sale moderne este cu atât mai instructiv cu cât experienţa politică portugheză — inaugurată cu primele Constituţii liberale şi războaiele civile de la începutul secolului XIX — este astăzi încheiată. Salazar, reintegrând Portugalia pe linia destinului ei istoric, încheie un ciclu dramatic care a fost nutrit de toate influenţele şi toate conflictele ideologice ale secolului XIX, a cunoscut pregătirea latentă a revoluţiei şi proclamarea republicii, luptele între partide, anarhia politică şi, în sfârşit, contra-revoluţia de la 28 mai ; încheie acest ciclu şi începe un ciclu nou, orientat de cu totul alte principii şi validat de o altă tradiţie.

Revoluţia morală şi politică a lui Salazar a reuşit; dovada cea mai bună este seninătatea şi rodnicia Portugaliei de astăzi, comparată cu haosul regimului trecut. Cine nu-şi aminteşte refrenul Encore une révolution en Portugal! Mi s-a părut interesantă istoria modernă a Portugaliei şi din alt punct de vedere. Cum s-a putut ajunge la o formă creştină a totalitarismului, în care Statul nu confiscă viaţa celor care-l alcătuiesc, şi persoana umană persoana — nu individul îşi păstrează toate drepturile sale fireşti?

Dar, iubeşte întâi.

Account Options

Iubirea asigură omului o stare de har, în care cel puţin instinctele fiarei sunt adormite. Caritatea purifică, iar un asemenea om, purificat, îşi poate exercita în voie toate libertăţile; ele nu vor primejdui liniştea semenului său şi nu vor păgubi colectivităţii. Libertatea precedată şi nutrită de caritate, este climatul optim îngăduit desăvârşirii omului. Afirmaţia aceasta poate părea, în ochii competenţilor, cautand un singur om portughez iresponsabilă exclamaţie de diletant.

Dar ea nu e decât o reducere la elementele ei ultime a revoluţiei şi reformelor întreprinse de Salazar. Toate acestea nu sunt altceva decât varietăţi ale aceleiaşi comunităţi organice de dragoste: iubirea, care creează, uneşte şi valorifică familia.

cautand un singur om portughez cunostinta barbati

Această unitate organică şi ireductibilă — iar, ca atare, singura care poate exercita drepturi politice — nu ia fiinţă decât printr-un act de dragoste, cu tot ce aduce el după sine: smerenie, jertfă, renunţare, creaţie. Întreaga concepţie socială şi statală a lui Salazar se întemeiază pe familie şi, ca atare, pe dragoste.

Meniu de navigare

Corporaţiile, municipiile şi naţiunea nu sunt decât forme elaborate ale aceleiaşi familii portugheze. La lumina acestor precizări, se poate înţelege miracolul pe care l-a realizat Salazar: un stat totalitar şi creştin, construit nu pe abstracţiuni, ci pe realităţile vii ale neamului şi tradiţiei sale.

dans popular cheilenereinfo.ro

Cartea de faţă istoriseşte eforturile acestor oameni şi rezultatele lor. Iar când ideile generoase triumfaseră şi Portugalia devenise o ţară, cel puţin prin Constituţie, întocmai ca celelalte ţări europene — singura recompensă a fost refrenul Encore une revolution en Portugal!

cautand un singur om portughez Canada France Dating Site

Europa n-a început să ţină seama de Portugalia decât în clipa când aceasta a redevenit ea însăşi. Prestigiul de care se bucură astăzi în Europa această ţărişoară atlantică este pur şi simplu uluitor, dacă ne gândim la situaţia Portugaliei de acum 20 de ani.

Ce a însemnat geniul spaniol pentru Corneille, cel italian pentru Ronsard sau Sa de Miranda, cel englez pentru Voltaire şi romantici, cel greco-latin pentru Goethe, cel german pentru romanticii anglo-saxoni — sunt lucruri bine ştiute.

Vă spun că sunteţi generaţia sacrificată, generaţia care trebuie să răscumpere Marea încleştare de astăzi, în care mai ales tineretul se jertfeşte, răscumpărând greşelile atâtor generaţii bine intenţionate, se reduce insă tot la problema restaurării sau dispariţiei Europei; a acestei Europe care nu ţine seama decât de acele ţări care nu-şi trădează destinul şi nu-şi suprimă istoria.

în prezent traducem din română în 44 de limbi

Salazar a încercat să salveze Portugalia printr-o revoluţie creştină, adică o revoluţie care pleacă întotdeauna de la lucruri mici şi bine făcute — dar care ajunge, firesc, la o reintegrare a omului în unităţile organice şi în ritmurile cosmice. A încercat — şi a reuşit.

cautand un singur om portughez femeie caut barbat moldova

Experienţa aceasta istorică ne sileşte — ca şi creştini, ca Latini şi Europeni — să revizuim o serie întreagă de concepte: tradiţie, naţiune, libertate etc. Cartea de faţă se întemeiază pe o cinstită şi, pe cât e omeneşte posibil, completă informaţie. Am lăsat să vorbească mai ales faptele; dar nu numai faptele barbati din Timișoara care cauta femei căsătorite din Constanța mi se păreau mie semnificative deşi astfel se petrec lucrurile, chiar când nu o mărturisesc, cu majoritatea istoricilor.

Salazar și revoluția în Portugalia - cheilenereinfo.ro

Pentru a face totuşi o carte accesibilă, am renunţat la aparatul ştiinţific, mulţumindu-mă să tipăresc la sfârşitul lucrării o bibliografie a fiecărui capitol în parte. Poate mai târziu, dacă va fi nevoie, voi da la iveala şi o ediţie ştiinţifică, amplificată. Cartea ar fi avut, fără îndoială, mai puţine lipsuri dacă aş fi putut profita la timp de admirabila La Revolucion Portuguesa a profesorului Jesùs Pabòn Madrid, Din nenorocire, primele capitole erau redactate când a apărut monografia lui Pabòn.

  1. Sau intalni? i- va fetele
  2. Om cautand femeie in clapeta
  3. Cauta? i site- ul gratuit de dating care nu plate? te
  4. Snap Imagine via Shutterstock În timp ce familia tradițională continuă să fie ridicată în slăvi pretutindeni în lume, celibatarii sunt considerați niște devianți.
  5. Romana - Portugheza traducere | cheilenereinfo.ro

Aduc mulţumirile mele conducerii Secretariatului Propagandei Naţionale din Lisabona, care mi-a pus la dispoziţie un mare număr de lucrări inaccesibile, precum şi d-lor Antonio Ferro, Dr. Manuel Mùrias, Dr. Silva Dias, Pedro Correia Marques, Joâo Ameal þi Eduardo Freitas de Costa, care mi-au înlesnit — prin publicaţii, documente sau informaţii personale — redactarea acestei lucrări. Un lung război civil — uneori răbufnind în campanii sălbatice şi istovitoare care durau ani întregi, alteori manifestându-se prin asasinate, persecuţii şi emigrări în masă — a însângerat istoria politică a acestei ţări vreme de un secol.

Portugalia veacului XIX părea că pierduse pentru totdeauna vigoarea, eroismul şi forţa creatoare, care, pe timpul lui Henric Navigatorul, Don Manuel şi Don Joâo III o înălţaseră la rangul de regină a oceanelor şi îi dăduseră stăpânirea unei bune părţi a lumilor nou descoperite.

Informațiiimportante