Dupa inregistrarea? edin? ei site- ului

Cererea de depunere a declarației privind beneficiarii reali original — formular ; Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice original - detalii ; formular - tip ; Actul de identitate a solicitantului reprezentantul legal al persoanei juridice sau împuternicitul acesteia - copie ; Dacă este cazul, împuternicire specială în formă autenticăavocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale original.

femei care cauta iubiti comrat Intalne? te femeile Whatsapp.

Notă: Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat - detalii ; Formularele se distribuie la sediul ORC sau pot fi descărcate de pe portalul ONRC, secțiunea "Formulare offline RBR Registrul Beneficiarilor Reali ori de pe site-ul www.

Cererea transmisă in formă electronică, prin portalul de servicii online sau prin poşta electronicăva avea incorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.

Peronne femeie cauta. intalnire singura langa tine

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în Registrul beneficiarilor reali. Unirii nr.

Dating femeie isreen Reuniunea unica din Paris

J3b, sector 3, Bucureşti Cod poştal:

Informațiiimportante