Face? i cuno? tin? a cu un singur agricultor, 17495403-Bogdan-Murgescu-Istoria-Romaniei-in-texte-

Face? i cuno? tin? a cu un singur agricultor

Articolul Intrarea în vigoare şi aplicabilitatea prezentei legi Articolul Organizarea executării prezentei legi Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Face? i cuno? tin? a cu un singur agricultor

Prezenta lege creează cadrul necesar aplicării Convenţiei privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombriecu amendamentele ulterioare, precum şi a Actului de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrieRegulamentului Consiliului European CEE nr.

L din 30 aprilie Domeniul de reglementare Prezenta lege stabileşte drepturile şi obligaţiile ce rezultă din crearea, din protecţia juridică şi din exploatarea invenţiilor. Articolul 2.

Face? i cuno? tin? a cu un singur agricultor

Cadrul juridic 1 Drepturile asupra unei invenţii sînt obţinute şi apărate pe teritoriul Republicii Moldova prin acordarea unui brevet de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Articolul 3. Noţiuni principale În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică: brevet — brevet de invenţie şi brevet de invenţie de scurtă durată; solicitant — persoană fizică sau juridică care solicită acordarea unui brevet; titular de brevet — persoană fizică sau juridică căreia îi aparţine dreptul acordat de brevet; cerere internaţională — cerere de protecţie a unei invenţii, depusă conform Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor; cerere eurasiatică — cerere de acordare a unui brevet eurasiatic, depusă conform Convenţiei eurasiatice de brevete; PCT — Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la Washington la 19 iuniecu modificările şi revizuirile ulterioare; Convenţie eurasiatică — Convenţia eurasiatică de brevete, adoptată la Moscova la 17 februarie ; Convenţia de la Paris — Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, adoptată la Paris la 20 martiecu modificările ulterioare.

Face? i cuno? tin? a cu un singur agricultor

Articolul 4. Formele de protecţie a invenţiilor 1 Invenţiile sînt protejate prin titlurile de protecţie, conferite în condiţiile prezentei legi.

Face? i cuno? tin? a cu un singur agricultor

Articolul 5. Oficiul naţional 1 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, denumită în continuare AGEPI, este oficiul naţional în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi unica autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecţie juridică invenţiilor, în condiţiile prezentei legi.

Cristi Boariu - Cu un singur cuvânt

Invenţii brevetabile 1 Brevetul se acordă pentru orice invenţie avînd ca obiect un produs sau un procedeu din orice domeniu tehnologic, cu condiţia ca invenţia să fie nouă, să implice o activitate inventivăşi să fie susceptibilă de aplicare industrială. Articolul 7.

Face? i cuno? tin? a cu un singur agricultor

Excepţii de la brevetabilitate 1 Nu se acordă brevete, conform prezentei legi, pentru: a invenţiile a căror publicare sau exploatare este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătăţii şi vieţii oamenilor, animalelor, plantelor, şi care sînt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiţia ca această excepţie să nu fie generată numai de interzicerea, printr-o dispozi.

Informațiiimportante