Fiica Rabat se intalne? te,

Fiica Rabat se intalne? te

Judecători 11 1 Iefta, galaaditul, era un om viteaz. El era fiul unei curve. Galaad născuse pe Iefta. În mod literal, el va deschide. Unii cred că Numele poate să fie o prescurtare de la Iftah-El Iosua 19, Mama lui nu avea situaţia unei soţii inferioare sau a unei concubine. Ea era pur şi simplu o prostituată şi, din cauza aceasta, s-ar părea că tatăl a luat copilul în căminul lui şi l-a crescut acolo, aceasta însemnând dorinţa lui de a-l trata ca pe un fiu legitim.

Judecători 11

Aici Galaad e folosit pentru o persoană. Oriunde în altă parte, unde se întâlneşte Numele în această istorisire, cu excepţia din versetul 2, el se referă la regiunea Galaadului. Manase avusese un nepot Numit Galaad, care a dat Numele său acestei regiuni Numeri 26, Dar este foarte improbabil că el a fost tatăl lui Iefta.

Dacă ar fi fost el, evenimentele raportate aici cu privire la Iefta ar trebui să fie printre primele în cartea Judecătorilor. Este greu a se extinde patru generaţii peste perioada de la suirea din Egipt până la acest punct din perioada Judecătorilor. Probabil că tatăl lui Iefta a fost un alt Fiica Rabat se intalne? te din seminţia lui Manase, care a purtat faimosul nume al seminţiei. De asemenea, mai trebuie notat că naraţiunea se întoarce cu un număr de ani pentru a explica fundalul familiei lui Iefta.

Aceasta era soţia lui legitimă, de la care a avut după aceea un număr de fii. Au izgonit pe Iefta. După ce fiii legitimi au crescut mari, şi poate după moartea tatălui, ei l-au izgonit pe Iefta de acasă, refuzând să-i îngăduie vreo parte de moştenire, chiar dacă tatăl, aducându-l pe Iefta în cămin, pare să-şi fi arătând intenţia de a-l privi pe copil ca fiu.

Jeanne Mammen

Atitudinea acestor fraţi probabil că era în armonie cu legile familiei si cu tradiţiile vremii, care puteau să-şi fi găsit temei în dreapta interpretare a legii lui Moise Deuteronom 23,2.

Alte femei. În mod literal altă femeie. Aceasta poate să însemne fie pur şi simplu o femeie care nu era soţia legală, fie avea sensul că ea era de altă rasă. Nişte oameni fără căpătâi s-au strâns la Iefta şi făceau plimbări cu el. O cetate cu numele de Iş-Tob Tob RSV era inclusă pe lista unor mici state arameice de la răsărit de Iordan de la care amonitii au tocmit trupe mercenare în războaiele lor cu David 2 Samuel 10, Oameni fără căpătâi. În mod literal, oameni goi, adică indivizi săraci fără proprietate, slujbă sau instruire prin care să câştige existenţa, în afară de priceperea lor de luptă.

Aceasta nu înseamnă in mod necesar că erau oameni fără calităţi morale, ci mai degrabă erau oameni fără succes, nemulţumiţi şi nevoiaşi. Făceau plimbări cu el.

Adică, făceau împreună incursiuni. Ei erau războinici la întâmplare întrun sens, câştigându-şi cele pentru trai tocmindu-se ca mercenar, cercetaşi sau străjeri. Ca şi David mai târziu 1 Samuel 22,1. Din acest fel de activitate, Iefta a câştigat o mare reputaţie de bravură, pricepere şi iniţiativă. Epistola către Evrei 11,32 îl aminteşte ca pe un bărbat al credinţei 4 După câtva timp, fiii lui Amon au pornit cu război împotriva lui Israel.

După câtva timp. Anii au trecut până ce incursiunile Fiica Rabat se intalne? te in teritoriul lui Israel au dus la locul unde naratorul lăsase naraţiunea cap. Aceştia erau căpeteniile familiilor şi triburilor. S-au dus să caute. Bătrânii căutaseră pe cineva care să-i conducă împotriva amoniţilor, dar nici unul dintre locuitorii Galaadului nu avea iscusinţa sau reputaţia de a câştiga încrederea bătrânilor seminţiilor pentru sarcina riscantă care-i confrunta.

Ei cu toţii auziseră de isprăvile de vitejie ale lui Iefta si ale grupei lui de războinici, şi astfel alegerea unui conducător a căzut asupra lui. Ebraicul guşin, de la rădăcina guaşah a decide, a judeca. Probabil Fiica Rabat se intalne? te el a fost la început chemat să fie conducător în război. Ei erau gata să-i acorde puteri dictatoriale pe durata războiului. În acest sens ei au apelat la el ca mercenar.

Pentru ce veniţi la mine acum când sunteţi în strâmtorare? Iefta nu fusese izgonit Numai din casa lui, ci evident că şi din seminţia ţi ţinutul lui, pentru că drepturile tribale şi de moştenire se considerau împreună. De aceea, izgonirea de acasă făcea din om un exilat, un peregrin fără nici un ajutor din partea oamenilor tribali care sa-l ocrotească pe el şi lucrurile ce-i aparţin.

Este vădit că bătrânii lui Israel sprijiniseră pe fraţii lui Iefta, că ei au izgonit de acasă pe Iefta, pentru că el îi învinuieşte ca fiind mai înainte însufleţiţi de ură împotriva lui şi părtaşi la expulzarea lui. El mai socotea că ei l-au tratat cu nedreptate, poate nu atât in violarea literei legii, ci că ei au violat dorinţele tatălui lui.

Adesea pretextul dreptului legal este o simplă acoperire a celor mai revoltătoare greşeli şi mai grave păgubiri. Nu este sigur dacă răspunsul bătrânilor se referă la prima sau la ultima parte a declaraţiei lui Iefta.

Jeffrey Archer - Fiica Risipitoare (v2.0)

Amândouă ar avea înţeles potrivit. În primul caz ei ar fi spus, de fapt, Da, recunoaştem că nu te-am tratat după dreptate şi din cauza aceasta noi dorim acum să îndreptăm şi să reparăm vechea greşeală. În al doilea caz, Întocmai aşa, dar pentru că ne aflăm în mare strâmtorare noi apelăm la tine după ajutor spre a ocroti ţara ta natală.

Fii căpetenia noastră. Ca adaos la oferta de mai înainte de a fi conducător militar v. Probabil că patriotismul lui Iefta nu a fost întru totul dezinteresat.

Dar, în lumina experienţei lui anterioare de expulzare din seminţia lui şi pierderea părţii lui din bunurile tatălui lui, el a căutat să se asigure oarecum că făgăduinţa va fi împlinită. El a dorit să fie sigur că nu va fi nici o înţelegere greşită.

A fost prudent din partea lui să încheie acum afacerea lui pentru viitor, deoarece avea de a face cu oameni faţă de care avea motive de neîncredere. Cu toate că se poate să fi fost un element de auto-cerere în pretenţiile lui Iefta, precauţia lui de a încheia afacerea clar înainte de a trece la ofertă ar trebui să fie astăzi mai des enunţată. Creştinii dau dovadă de înţelepciune când fac ca înţelegerile, convenţiile lor, să fie clare şi explicite, în aşa fel încât să nu poată fi nici o posibilitate de îndoială sau învinuire reciprocă după aceea.

Domnul este un Dumnezeu al ordinii şi clarităţii, nu al ambiguităţii. În mod literal, Domnul să fie auzitorul între noi, să ia act de convenţia noastră şi să vegheze între noi când ne vom femei sexy din Iași care cauta barbati din Alba Iulia din vedere unul pe altul, pentru ca să ne ţinem cuvântul Geneza 31, Acum, Fiica Rabat se intalne?

te Îl cheamă pe Domnul, faţă de care ei şi-au reînnoit de curând supunerea lor, să fie martor la acordul lor faţă de condiţiile lui Iefta. Poporul l-a pus în fruntea lui şi l-a aşezat căpetenie, şi Iefta a spus din nou înaintea Domnului, la Miţpa, toate cuvintele pe care le rostise. L-a aşezat căpetenie. Făgăduinţa bătrânilor a fost confirmată de popor, care l-a instalat cu solemnitate pe Iefta căpetenie civilă şi militară a seminţiilor de la răsărit la Iordan.

Fiica Rabat se intalne? te

Toate cuvintele pe care le rostise. Textul acesta nu este întru totul clar. El poate să însemne că Iefta a luat un jurământ specificând condiţiile conducerii lui; sau că el a spus poporului, într-o adunare religioasă, calea pe care ei trebuiau să o urmeze pentru a-i înfrânge pe vrăjmaşii lor sau că el n-a vrut să lanseze o campanie împotriva amonitilor, fără să ceară sfat de la Domnul.

La Miţpa. Locul unde se adunaseră seminţiile spre a se pregăti să reziste înaintării Amonite cap. Înainte de a se angaja în luptă adevărată cu amoniţii, Iefta s-a anunţat pe sine ca noul conducător al galaadiţilor, trimeţând solii împăratului vrăjmaşilor invadatori.

El vorbit în numele lui Israel, ca prinţ recunoscut. În această solie, el lansează un protest formal împotriva invaziei Amonite.

Ce ai? Adică, ce avem noi de a face unul cu altul? Ce motiv ai să invadezi ţara noastră? Cu toate că Iefta era un bărbat viteaz, el nu avea plăcere de război, ci a preferat să-l evite prin negocieri de pace.

El a vrut să aducă disputa pe baza dreptăţii. Dacă amoniţii puteau să-l convingă că Israel le făcuse rău, el era gata să le restituie drepturile lor. Dacă nu, el era gata să susţină cauza lui Israel, chiar dacă aceasta însemna război.

Fiica Rabat se intalne? te

Dă-mi-o înapoi acum de bunăvoie. Împăratul lui Amon a enunţat pricina certei lui foarte lămurit. El a pretins că tot ţinutul Galaadului dintre Amon şi Abor aparţinea în realitate amoniţilor şi a cerut supunerea lor ca singura condiţie de pace. Aceasta matrimoniale femei cauta barbati svrljig corespundea cu faptele.

  1. Intalnirea femeii israeliene
  2. Ei și-au continuat pregătirea formală de artă la Academia de Arte Frumoase.

Este adevărat, că Sihon smulsese mai înainte acest teritoriu de la Moab şi Amon Numeri 21,; Iosua 13,25dar aceasta era o chestiune cu care israeliţii nu aveau nimic de-a face. Când ei au ocupat ţara, ea aparţinea altcuiva. De la Amon până la Iabor.

Capitalele din mijlocul Micului Paris (IX)- Strada Rabat

Valea adâncă şi stâncoasă a Amonului a format hotarul sudic al lui Israel, despărţind seminţia lui Ruben de Moab. Acesta este cam la 50 de mile da la Amon până la nord de râul Iabor. Ţinutul deluros şi necultivat al acestei regiuni fusese dat seminţiilor lui Ruben şi Gad, pentru că era potrivit pentru păşunat.

Fiica Rabat se intalne? te

Această fâşie de teritoriu dintre Iordan şi deşert era cam de 20 de mile lăţime. Este spre meritul lui Iefta şi mărturiseşte despre dispoziţia lui paşnică că el încă a mai încercat să termine această controversă prin negociere şi astfel să evite vărsare de sânge zadarnică.

Israel nu a pus mâna.

Fiica Rabat se intalne? te

Iefta a respins afirmaţia împăratului lui Amon. El a arătat că amoniţii şi moabiţii, care se pare că erau uniţi cu ei în pretenţiile lor împotriva lui Israel, nu aveau o pretenţie legală asupra teritoriului dintre Amon şi Iabor. Pentru a dovedi punctul lui de vedere, el a descris în amănunt ceea ce avusese loc când israeliţii au preluat acel ţinut.

Ei luaseră ţinutul de la Sihon, împăratul amariţilor, şi ei nu erau dispuşi să discute cine fusese mai întâi stăpânul. Ţara Moabului. Pe parcursul refuzului său, Iefta i-a grupat pe moabiţi si amoniţi la un loc, ca şi când ar fi fost un singur popor.

În vers. Ţinând seama de aceasta, se crede că, la acea dată, împăratul lui Amon câştigase stăpânire asupra Moabului, fie prin forţa armelor, fie prin intercăsătorie, astfel că un singur împărat stăpânea peste ambele ţări.

Zeitatea naţională a lui Amon era Milcom sau Maloh vezi cele despre Levitic 18, A ajuns la Cadeş. Aceasta a fost regiunea în care s—au aşezat israeliţii în timpul celor 40 de ani de călătorie prin pustie vezi Numeri 20,1; comp. Locul acesta, numit uneori Cadeş-Barnea, n-a fost încă hotărât identificat, dar se pare că a fost undeva aproape de Ain Quedeis, în Negheb, cam la 50 de mile de sud de Beer-Şeba.

A trimis şi la împăratul Moabului, şi nici el n-a vrut.

Şi Israel a rămas la Cades. Împăratul Fiica Rabat se intalne? te. Vezi Numeri 20,; PP, p. Împăratul Moabului. Moise nu raportează acest incident, ci afirmă că israeliţii n-au intrat în teritoriul Moabului Deuteronom În Deuteronom 2,29 este o sugestie că Moab se poate să fi refuzat trecerea întocmai cum făcuse şi Edomul. Verset ce nu a fost comentat.

Preşedintele Roosevelt ne-a dovedit că nu poate fi nici o profesie mai importantă decât aceea de a te afla în serviciul public. Apoi s-a oprit şi s-a întors la ziarul lui dându-şi seama că fiică-sa va considera remarca lui superficială. Fata a continuat de parcă ar fi ştiut prea bine gândurile care îi treceau prin minte tatălui ei: — Îmi dau seama că n-ar avea nici un rost să nutresc o asemenea ambiţie dacă n-aş avea sprijinul tău. Faptul că nu sunt bărbat este o piedică destul de mare fără a mai pune la socoteală dezavantajul originii mele poloneze. Brusc ziarul care era ca o barieră între tată şi fiică a fost dat la o parte.

Vezi Numeri 21,; Deuteronom 2, Teritoriul lui Sihon era de la Arnon spre nord până la Iaboc şi de la Iordan spre răsărit până la teritoriul Amonit vezi Judecători 11, Hesbonul, capitala sa, şi teritoriile înconjurătoare au aparţinut odinioară moabiţilor Numeri 21, Mai târziu, Hesbonul este amintit de către scriitorii Bibliei în relaţie cu Moab şi Amon Isaia 15,4; 16,8.

Planul original a fost ca Israel să se aşeze cu toţii la apus de Iordan vezi Deuteronom 2,29dar ostilitatea lui Sihon i-a forţat pe israeliţi să-l înfrângă, pentru ca ei să poată obţine acces la Iordan spre a trece în Canaan. După ce forţele Fiica Rabat se intalne? te Sihon fuseseră înfrânte şi teritoriul lui era în mâinile israelite, seminţiile lui Ruben şi Gad şi jumătate din seminţia lui Manase au făcut o cerere specială lui Moise să li se îngăduie să se aşeze acolo Numeri 32, Probabil că cetatea aceasta era situată imediat la nord de râul Amon, pe care israeliţii se pregăteau să-l treacă spre a invada ţinutul lui Sihon.

Informațiiimportante