Intalnire unica in Abidjan

Moneda unică din Africa de Vest se va numi „Eco” / CECCAR Business Magazine
  • Acest nume a fost luat în discuţie cu ocazia unei întâlniri a comitetului interministerial al miniştrilor de finanţe şi guvernatorilor băncilor centrale, la jumătatea lui iunie, la Abidjan Cote d'Ivoireprecum şi anul ca dată de începere a implantării noii monede.
  • Cauta? i o femeie Gap
  • Femeia care cauta om cu floare
  • Algeria Dating gratuit
  • Moneda unica din Africa de Vest se va numi „Eco''
  • Internațional Publicat
  • Citiți mai departe pentru a afla de ce.
  • Moneda unică din Africa de Vest se va numi "Eco" - | cheilenereinfo.ro

Declararea și impozitarea veniturilor din chirii. Facilități fiscale valabile în contextul pandemiei 5 martie Regulile privind declararea și impozitarea veniturilor extra-salariale s-au modificat deseori pe parcursul ultimilor ani, de la modalitatea de declarare, la cotele de impunere sau nivelul venitului la care se aplică.

Moneda unică din Africa de Vest se va numi "Eco" M. Acest nume a fost luat în discuţie cu ocazia unei întâlniri a comitetului interministerial al miniştrilor de finanţe şi guvernatorilor băncilor centrale, la jumătatea lui iunie, la Abidjan Cote d'Ivoireprecum şi anul ca dată de începere a implantării noii monede. Comunicatul final adoptat sâmbătă la Abuja "reafirmă abordarea graduală pentru adoptarea monedei unice începând cu ţările care ating criteriile de convergenţă" - cum ar fi inflaţie, deficit bugetar - stabilite deja cu ocazia întâlnirilor pregătitoare. Principiul unui regim de schimb flexibil şi o politică monetară centrată pe stăpânirea inflaţiei au fost, de asemenea, adoptate oficial, transmite Agerpres. Discutată de aproape 30 de ani, această monedă unică între cele 15 ţări care formează ECOWAS - dintre care opt utilizează francul CFA, legat de euro potrivit unei parităţi fixe garantate de Franţa, fostul colonizator al regiunii - este văzută ca un pariu riscant de numeroşi analişti, însă ar fi un simbol politic puternic.

De la introducerea declarației unice, îndemersul s-a simplificat semnificativ în ceea ce privește declararea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, cunoscute sub denumirea de venituri din chirii. În plus, în contextul pandemiei de COVID, au apărut și derogări de la plata obligațiilor fiscale pentru anumiți contribuabili care obțin venituri din astfel de activități.

intalnire unica in Abidjan

Veniturile obținute de persoanele fizice din chirii din România sunt considerate impozabile, astfel că cel care le încasează este obligat să le declare la Agenția Națională de Administrare Fiscală ANAFprin intermediul declarației unice, și să plătească obligațiile fiscale aferente. În principiu, obligații similare se aplică și în cazul rezidenților fiscali români care obțin venituri din chirii din străinătate.

În acest caz însă, trebuie să se țină cont și de țara din care se obține venitul, dar și de prevederile convențiilor de evitare a dublei impuneri, dacă există.

intalnire unica in Abidjan

Cum se impozitează veniturile din chirii? Modalitatea de declarare și de impunere a veniturilor din chirii diferă, în primul rând, de numărul de contracte de închiriere pe care un contribuabil le are în derulare la finalul unui an cel mult sau mai mult de cinci contracte.

Why Ivory Coast Is Constructing The $1.7 Billion Ambitious Abidjan Metro

Detaliile care urmează sunt valabile pentru cazul cel mai des întâlnit în practică, al contribuabililor care obțin venituri din chirii din cel mult cinci contracte. Pentru contractele în derulare, termenul de depunere este cel general, de 25 mai a anului în care contribuabilul estimează că va obține acel venit.

intalnire unica in Abidjan

Anul următor, contribuabilul trebuie să depună declarația unică privind venitul realizat în anul anterior până la termenul legal, pentru definitivarea obligațiilor fiscale anuale, în mai multe situații de exemplu, în intalnire unica in Abidjan în care chiria a fost stabilită în valută, dacă se alege opțiunea de a declara venitul în sistem real etc. În acest an, termenul legal este 25 mai, pentru veniturile obținute în și cele estimate pe Veniturile din chirii se declară de persoana fizică, cumulat cu alte venituri extra-salariale, dacă este cazul.

Venitul brut realizat se stabilește pe baza chiriei prevăzute în contractul încheiat între proprietar și chiriaș, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei.

intalnire unica in Abidjan

Contribuabilii care obțin astfel de venituri și se încadrează în categoria persoanelor obligate la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate CASS achită contribuția dacă valoarea venitului net anual impozabil cumulat și cu alte venituri nete extra-salariale, subiect de CASS depășește plafonul de 12 salarii minime brute pe țară. Înplafonul anual a fost de Derogări pentru veniturile din chirii obținute în În cazul veniturilor din chirii, regulile de impozitare au fost modificate pentru anulîn contextul pandemiei de COVID, în încercarea de a stimula proprietarii de imobile să ușureze, la rândul lor, sarcina financiară a chiriașilor.

În acest caz, valoarea redusă a veniturilor din chirii nu se ia în calcul nici la determinarea plafonului pentru CASS.

intalnire unica in Abidjan

Facilitatea este valabilă pentru perioada în care a fost redusă valoarea contractului de închiriere demonstrată printr-un act adițional la contractul de închirieredar nu mai târziu de 31 decembrie Regula se aplică și persoanelor care, în cursul anuluiau obținut venituri din mai mult de cinci contracte de închiriere și, începând cucalifică veniturile din închiriere drept venituri din activități independente.

O persoană a obținut venituri în anuldintr-un contract de închiriere, intalnire unica in Abidjan cum urmează: 3. Presupunem că aceste modificări ale valorii chiriei au fost stabilite prin acte adiționale încheiate la contractul inițial de închiriere.

intalnire unica in Abidjan

În aceste condiții, beneficiarul venitului trebuie să plătească impozitul pe venit în România numai pentru sumele din chirii obținute în perioadele ianuarie — aprilie și septembrie — decembrie În plus, venitul obținut în perioada mai - august nu se ia în calcul la stabilirea pragului peste care contribuabilul datorează CASS respectiv 12 salarii minime brute pe economie.

Informațiiimportante