Oameni boga? i se datoreaza site- ului,

Spune ca ei ii datoreaza totul. Cum arata Coni, mama lui Jason Momoa

Although the range of works More The Journal of Social Informatics Revista de Informatica Sociala RoJSIwas launched in as an online journal on social informatics, distance and e-learning, exploring the potential of electronic publishing.

Although the range of works dedicated to Social Informatics SI is complex and very dynamic, the Romanian studies in this field lack, at the moment, the needed consistency to stand a comparison with the consistency typical of other academic areas. Consequently, JSI aims to fill this empty space, which is too vast anyway.

D candidates, students, as well as all those interested in the social impact of new ICT, whether they are IT, educational or social sciences specialists, analysts or experts.

Pârvan nr. Mul umim d-nei Eszter Hargittai pentru permisiunea publicării în limba română a acestui articol. Traducere de prep. Mona Bran Universitatea de Vest din Timişoara R e z u m a t Motoarele de căutare sunt unele dintre cele mai populare destina ii de pe Web iar acest lucru este de în eles, având în vedere cantită ile vaste de informa ii aflate la dispozi ia utilizatorilor şi nevoia de ajutor în filtrarea con inutului online.

Rezultat al unor realizări tehnice semnificative, motoarele de căutare sunt totodată înrudite cu procese sociale şi institu ii care influen ează felul lor de func ionare şi utilizare. Această sec iune explorează aceste aspecte non-tehnice ale motoarelor de căutare şi întrebuin ările lor.

Cercetarile sale se indreapta spre studiul implicatiilor sociale si politice ale tehnologiilor informationale, in mod special asupra influentelor mediei digitale asupra inegalitatilor sociale.

Ultimele știri

Studiile intreprinse Oameni boga? i se datoreaza site- ului ca subiect competentele utilizatorilor de Internet, evolutia motoarelor de cautare, organizarea si prezentarea continutului on-line, utilizarea politica a tehnologiilor informationale precum si modul in care media digitala influenteaza tipurile de produse culturale consumate de catre oamenii obisnuiti.

Revista de Informatică Socială 6 www. Milioane de oameni recurg la ele pentru a găsi con inuturi în fiecare zi Fallows,introducând miliarde de termeni de căutare în fiecare lună comScore, Oamenii se îndreaptă zi de zi către motoarele de căutare pentru a găsi informa ii despre evenimente actuale, preocupări legate de sănătate, produse, servicii guvernamentale, dezastre naturale, noii lor vecini, posibili angaja i sau parteneri, şi o multitudine de alte subiecte, variind de la mondene până la cele mai serioase.

Cu toate acestea, în afara rolului lor central în accesarea informa iei, pu ine cercetări din domeniul ştiin elor sociale s-au axat pe dimensiunile non-tehnice ale motoarelor de căutare, pe companiile care le gestionează sau pe practicile utilizatorilor care se bazează pe ele.

Obiectivul acestei sec iuni este acela de a lua în considerare dimensiunile sociale, politice, economice şi culturale ale principalelor motoare de căutare. Un asemenea demers trebuie să fie un efort interdisciplinar, datorită multiplelor dimensiuni ale întrebărilor relevante, variind de la cine foloseşte motoare de căutare şi în ce scopuri până la distribu ia abilită ilor necesare pentru utilizarea motoarelor de căutare, precum şi dacă tot con inutul are şanse egale de a fi inclus în listele de rezultate ale acestor instrumente sau dacă ele pot fi manipulate.

În consecin ă, cei care au contribuit la această sec iune reprezintă diferite domenii cum Oameni boga? i se datoreaza site- ului fi comunicare, sociologie, psihologie, biblioteconomie şi informatică, precum şi studii despre mass media.

În mod deloc surprinzător, aria largă de problematici ridicate de motoarele de căutare atrage diverse grupuri de cercetători. Articolele incluse aici pot fi grupate în trei categorii, judecând după tema pe care se axează. Două articole analizează dimensiunile cognitive ale actului de căutare, luând în considerare factori sociali precum încrederea şi demografia utilizatorilor.

Alte două articole se concentrează pe contextul social al persoanelor care caută informa ii online, luând în considerare rolul re elelor lor sociale şi experien ele lor în căutarea informa iilor. Celelalte trei articole examinează instrumentele în sine pentru a afla ce con inuturi prezintă motoarele de căutare utilizatorilor şi care sunt procesele de culise legate de luarea deciziilor despre ce se include şi cum sunt afişate rezultatele.

În func ie de cât de adânc plonjăm, putem găsi multe lucrări anterioare relevante din toate domeniile. De exemplu, cercetători din ariile biblioteconomiei şi informaticii sunt interesa i de multă vreme de felul în care oamenii găsesc materiale folosind diverse interfe e şi baze de date, iar aceste proiecte sunt legate de întrebările adresate de articolele din această colec ie pentru o trecere în revistă a unora dintre aceste lucrări, vezi Bar-Ilan, ; Hsieh-Yee, Astfel, o colec ie de lucrări despre dimensiunile sociale, politice, economice şi culturale ale motoarelor de căutare acoperă o breşă în literatura de specialitate.

Marea schismă iudaică

Ce ştim deja? Mai ştim şi că, atunci când sunt întreba i despre abilită ile lor de căutare, mul i utilizatori au tendin a să fie încrezători în sine Fallows,deşi cercetări asupra comportamentului persoanelor care caută informa ii online tind să observe discrepan e în func ie de atributele utilizatorilor Hargittai, Totodată, jurnalele căutărilor sugerează că majoritatea utilizatorilor Revista de Informatică Socială 7 www.

Avem de asemenea dovezi că utilizatorii motoarelor de căutare nu cunosc prea multe despre culisele acestora. Mai mult, concluziile acestui din urmă studiu indicau faptul că priceperea acestor chestiuni nu e distribuită aleator în rândul utilizatorilor, ci bărba ii şi tinerii pretindeau ca sunt mai informa i despre acest aspect al motoarelor de căutare decât femeile şi utilizatorii mai în vârstă. Noile tendin e arată că pia a motoarelor de căutare se restrânge, şi mai pu ini jucători importan i ca niciodată ghidează comportamentul online al utilizatorilor.

Acest lucru sugerează că deciziile luate exclusiv de pu inii jucători din acest peisaj pot avea repercusiuni considerabile asupra materialelor care sunt cu adevărat la îndemâna utilizatorilor. În consecin ă, o analiză critică asupra factorilor care determină criteriile de includere şi excludere a rezultatelor căutării, precum şi asupra felului în care utilizatorii le abordează devine din ce în ce mai importantă pentru a în elege mai bine cum accesul utilizatorilor la con inut e mediat de o mână de servicii comerciale.

În timp ce lucrările anterioare au examinat chestiuni înrudite cu cele explorate în această sec iune, o contribu ie unică adusă de această colec ie e aceea că adună laolaltă articole ce studiază dimensiunile sociale, economice, politice şi culturale ale motoarelor de căutare, în loc să fie împrăştiate în diverse colec ii.

Expunând într-o singură colec ie aceste articole care reprezintă Oameni boga? i se datoreaza site- ului set diversificat de metode, abordări şi întrebări, toate legate de motoarele de căutare, această sec iune subliniază diversitatea problematicilor aflate în discu ie şi felul în care cercetări care pot părea fără legătură sunt de fapt conexe şi pot beneficia una de pe urma celeilalte.

Există pu ine date necesare pentru a examina chestiuni importante privind aspectele sociale ale motoarelor de căutare, în pofida faptului că motoarele însele generează seturi voluminoase de date bazate pe jurnalul ac iunilor efectuate de utilizatori. Motivele pentru care există pu ine date rezultate din cercetări academice sunt felurite, iar acestea includ restric ii impuse de drepturile de proprietate precum şi al i factori discuta i mai jos. Companiile care gestionează motoare de căutare au cantită i enorme de date despre utilizarea serviciilor lor, dar aceste date sunt în general cu drept de proprietate şi sunt rareori puse la dispozi ia cercetătorilor.

Companiile sunt foarte preocupate să ină sub anonimat aceste date, proces nu fără însemnătate şi care necesită eforturi considerabile. Având în Revista de Informatică Socială 8 www. Chiar dacă jurnalele de căutări ar fi mai lesne accesibile, tot ar exista limite referitor la câte am putea afla despre utilizatori doar din studierea acestora Hargittai, Asemenea date sunt rareori înso ite de tipuri de covariabile despre atributele utilizatorilor care fac posibile anumite tipuri de analiză minu ioasă.

Ce spune Tom Cruise în înregistrarea apărută pe internet

Mai mult, datorită faptului că utilizatorii nu sunt barbat cauta femeie i la întâmplare pe motoare de căutare vezi "Direc iile Viitoare" de Oameni boga?

i se datoreaza site- ului josdacă avem informa ii despre utilizatorii unui site, nu înseamnă că putem neapărat să generalizăm la to i utilizatorii de Internet. O altă provocare apărută în cercetarea acestui domeniu e aceea că folosirea Internetului seamănă foarte mult cu o intă mobilă, deoarece terminologia care descrie multiplele fenomene înrudite e în continuă schimbare.

Deşi un utilizator poate folosi un anumit serviciu cum ar fi Yahoo! Această lipsă de în elegere le poate părea implauzibilă unora, dar datele din Sondajul Social Generalsugerează faptul că utilizatorii nu au întotdeauna o idee clară despre conceptul de motor de căutare, uneori confundându-l cu browserele Web. În plus, datele pe care le-am colectat despre felurile în care tinerii adul i folosesc Internetul arată că unii utilizatori care pretind că folosesc motoare de căutare specifice afirmă, în acelaşi timp, că nu cunosc ce este un motor de căutare atunci când sunt întreba i dacă folosesc vreunul Hargittai, O modalitate de a depăşi aceste probleme terminologice e aceea de a întreba despre utilizarea serviciilor specifice.

Totuşi, deseori sondajele - cu excep ia celor efectuate de profesionişti în marketing au rezerve în a pune întrebări legate de servicii cu drept de proprietate. Deşi e de în eles din anumite motive, tendin a de a omite servicii specifice din studii poate, ocazional, să aducă prejudicii procesului de cercetare.

La un nivel diferit al analizei - atunci când studiul se concentrează pe motorul de căutare cercetătorii se confruntă cu alte provocări.

Momentele surprinzătoare și controversele care au marcat gala premiilor Oscar Îngala premiilor Oscar a fost unică din multe puncte de vedere și a oferit numeroase momente surprinzătoare, dar și controversate Pe aceeași temă Tom Cruise și actrița care i-ar fi iubită, în scene de acțiune, pe platourile de filmare de la Misiune: Imposibilă 7 Tom Cruise și Hayley Atwell, actrița despre care se spune că ar fi noua sa iubită, au fost fotografiați pe platourile de la Misiune Fiica lui Tom Cruise și a actriței Katie Holmes a împlinit 15 ani. Suri s-a transformat într-o frumoasă adolescentă Suri Cruise a împlinit 15 ani în aprilieiar cu această ocazie, mama sa, actrița Katie Holmes, i-a transmis un mesaj emoționant pe

E dificil, de exemplu, să studiem zona de acoperire a motoarelor de căutare deoarece o selec ie la întâmplare a site-urilor e imposibilă, datorită faptului că nu dispunem de o listă comprehensivă a tuturor site-urilor existente. De asemenea, deoarece algoritmul motoarelor de căutare e sub drept de proprietate, e imposibil să ştim ce este şi ce nu este acoperit de diversele servicii.

Top 30 cei mai bogaţi oameni din lume

De fapt, în anumite cazuri, rezultatele variază în func ie de utilizator şi localizarea acestuia, astfel încât, un studiu efectuat pe un dispozitiv, într-o loca ie şi de către un anumit utilizator, poate fi imposibil de reprodus pe un alt dispozitiv, în alte circumstan e, chiar şi la pu in timp după căutarea ini ială.

Acest lucru pune probleme semnificative pentru reproducerea rezultatelor căutării, principiu de bază al cercetării ştiin ifice. Din motivele expuse mai sus, majoritatea autorilor din această colec ie nu s-au putut inspira din sursele de informa ie existente, ci au fost nevoi i să îşi întemeieze cercetările pe culegeri originale de date.

Kazahara şi Wellman îşi bazează studiul pe interviuri şi, pe alocuri, pe examinarea personală a comportamentului online al oamenilor. Van Couvering a realizat interviuri detailate cu producătorii unor motoare de căutare. Vaughan şi Liwen au folosit tehnici automatizate pentru a genera o listă arbitrară de nume de domenii, iar apoi au verificat cum le acoperă patru motoare Intalnire cu femeia finlandeza de căutare.

Bar-Ilan a identificat pagini popularizate de linkuri agresive, şi a studiat varia iile de acoperire, luând în considerare, comparativ, ce legături fac alte site-uri de-a lungul unei perioade de timp.

Per total, articolele din această sec iune specială se bazează pe un set diversificat de date interesante şi unice pentru a trata întrebările la care caută răspunsuri. În plus fa ă de provocările aduse de sursele de date, o arie nouă de cercetare se confruntă de asemenea şi cu evolu ia terminologiei. Articolele din această sec iune abordează multe problematici similare, dar în proiecte anterioare au utilizat termeni varia i pentru a descrie fenomene şi idei similare.

Unde a fost posibil şi atunci când au început să apară conven ii, termenii au fost Revista de Informatică Socială 9 www. Şi alte acronime sunt populare, cum ar fi SEO search engine optimization - optimizarea motorului de căutare.

Oameni boga? i se datoreaza site- ului

Autorii au clarificat asemenea termeni, acolo unde sunt folosi i, pentru a facilita accesul non-specialiştilor la studiile respective. Cercetarea motoarelor de căutare e un demers interdisciplinar, lucru eviden iat şi de studiile incluse aici. Aproximativ 50 de abstracte au fost trimise ca răspuns la un anun pentru propuneri.

Oameni boga? i se datoreaza site- ului

A fost dificil să alegem doar o parte dintre acestea pentru o analiză mai amănun ită, datorită subiectelor fascinante propuse de autori. În unele cazuri, potrivirea cu tema a fost mai determinantă decât calitatea. Am Oameni boga?

i se datoreaza site- ului 17 lucrări complete să fie depuse. Dintre acestea, 11 au fost într-adevăr trimise, iar după analiză 7 au fost incluse aici. În această sec iune voi face un scurt rezumat al fiecăreia.

Primele două articole examinează modul în care oamenii utilizează motoarele de căutare prin prisma felului în care aceştia reac ionează la paginile cu rezultate. Studiul lui Wirth şi al colegilor săi analizează modul în care oamenii iau decizii în Oameni boga? i se datoreaza site- ului cu rezultatele care le sunt prezentate după ce au efectuat o căutare.

Cercetătorii au descoperit că utilizatorii recurg atât la o procesare euristică a rezultatelor, cât şi la una sistematică, în func ie de tipul temei şi de atributele utilizatorului. În cel de-al doilea articol, Pan şi colegii se axează pe un aspect particular al abordării rezultatelor listate de motoarele de căutare: gradul în care utilizatorii au încredere în ordonarea rezultatelor de către un anumit serviciu.

Bazându-se pe examinarea felului în care studen ii utilizează Google într-un cadru experimental, ei au conchis că aceştia sunt influen a i de ordinea afişării rezultatelor, chiar dacă acestea nu reflectă clasificarea lor adevărată sau relevan a, ci se datorează manipulării studiului.

Următorul calup de articole analizează contextul mai larg al căutării. Kayahara şi Wellman fac raportul unui studiu Oman Dating Site. cum găsesc oamenii informa ii legate de activită i culturale.

În loc să îşi limiteze proiectul exclusiv la căutarea pe Internet, ei analizează problema în contextul mediului social şi mediatic al oamenilor, atât online cât şi offline. Bazându-se pe interviuri, ei au descoperit că oamenii tind să apeleze întâi la cei din re eaua lor sau la medii tradi ionale precum ziarul local sau programe audiovizuale pentru a primi recomandări, şi abia apoi caută informa ii despre activită ile sugerate pe Internet. În studiul următor, Howard şi Massanari folosesc date dintr-un sondaj despre activită ile online ale americanilor şi cunoştin ele lor despre motoarele de căutare pentru a analiza felul în care statutul socio-economic al unui utilizator şi experien a sa cu Internetul se leagă de angrenarea lor în activită i de căutare pe Web.

Ei sus in că experien a online poate anula unele dezavantaje Oameni boga? i se datoreaza site- ului de venitul şi background-ul educa ional al anumitor utilizatori, în ceea ce priveşte Femeie marocana intalnire cu numero în care aceştia folosesc Internetul.

Cu timpul, va fi interesant de observat dacă aceste concluzii vor fi valabile şi pentru utilizatori viitori, odată ce au acumulat mai multă experien ă în utilizarea Web-ului. Ultimele trei articole se axează pe materialele acoperite de motoarele de căutare, incluzând o analiză a deciziilor care influen ează con inutul şi prezentarea acestor servicii, o compara ie a motoarelor de căutare din diverse ări şi posibila manipulare a unui asemenea instrument. Van Couvering prezintă rezultatele unor interviuri detailate cu manageri de programe şi ingineri de la principalele companii care gestionează motoare de căutare.

Managerii şi inginerii discută prea pu in despre chestiuni precum obiectivitatea în reprezentare atunci când analizează calitatea instrumentelor pe care le dezvoltă. În articolul următor, Vaughan şi Liwen compară gradul în care motoare de căutare diferite indexează un grup de site-uri, din diverse ări, generate arbitrar. Rezultatele lor sugerează că e mai probabil ca site-urile din Statele Unite să Revista de Informatică Socială 10 www.

Analizele lor au luat în considerare diferite tipuri de site-uri - comerciale, educa ionale, guvernamentale Cel mai bun site de dating Ios site- ul de dating gratuit patru ări acoperite de patru motoare de căutare. În sfârşit, Bar-Ilan explorează o metodă de manipulare a unui motor de căutare - Google bombing- şi consecin ele sale pe termen lung asupra rezultatelor prezentate de Google ca urmare a anumitor căutări.

Mesajele voastre de sustinere

După ce au analizat istoria a nouă bombe Google şi le-au clasificat în func ie de tip, autorii au concluzionat că unele manipulări durează o mai lungă perioadă decât altele. Longevitatea pare legată de scopul ini ial de bază şi anume acela de a influen a ordinea clasificărilor.

Articolele din această colec ie discută şi câteva direc ii, care rezultă din concluziile lor, pentru cercetări viitoare. Atât din punct de vedere al procesării rezultatelor căutării, cât şi al contextului social, mai sunt foarte multe de explorat.

Pornind de la multiplele propuneri pe care le-am primit pentru această sec iune, aş vrea să scot în eviden ă o chestiune privind cercetarea din acest domeniu care consider că merită toată aten ia. În mod interesant, nu şi surprinzător însă, un număr dispropor ionat de lucrări primite ca răspuns la anun vizau studiul unui singur motor de căutare, cel mai adesea Google.

Deşi există cu siguran ă întrebări pe care le putem pune despre anumite servicii în particular şi unele articole incluse în această colec ie au adoptat această abordaree important de avut în vedere faptul că milioane de oameni recurg zilnic la o varietate de surse online pentru a-şi satisface nevoile de informare.

Astfel, în func ie de întrebările puse, cercetarea nu ar trebui să se limiteze doar la un serviciu decât dacă există dovezi solide că utilizatorii acestuia sunt reprezentativi pentru un grup mai mare de utilizatori, şi serviciile sale sunt totodată reprezentative pentru alte instrumente.

A fost accident v.

Pe măsură ce această arie de cercetare se maturizează, va fi important să trecem dincolo de studiul unui singur motor de căutare către analize mai cuprinzătoare.

Un raport intitulat "Felul în care caută America" al agen iei de marketing iCrossing, a clasificat informa iile despre utilizatori în func ie de experien ele lor cu motoarele de căutare iCrossing, Studiul relevă faptul că utilizatorii diferitelor motoare prezintă nivele variate de în elegere în ceea ce priveşte căutarea şi tind să se angreneze în diverse activită i, sugerând că utilizatorii unor servicii diferite nu sunt identici.

De exemplu, e mult mai probabil ca utilizatorii Google să caute subiecte profesionale sau de afaceri, sau să cerceteze diverse produse, decât utilizatorii altor motoare de căutare.

Fie că aceste discrepan e se datorează caracteristicilor utilizatorilor, fie că ele se datorează trăsăturilor motoarelor de căutare, realitatea e că există diferen e de la un serviciu la altul, şi astfel rezultatele bazate pe utilizatorii unui motor pot să nu fie generalizabile întregii popula ii de utilizatori Internet. Date comune privind folosirea Oameni boga? i se datoreaza site- ului de căutare sugerează că mai pu in de jumătate din utilizatorii de Internet din Statele Unite îşi efectuează căutările pe site-urile Google comScore, Desigur, măsurarea popularită ii motoarelor de căutare e un demers complex, iar orice afirma ie despre împăr irea relativă a utilizatorilor depinde de specificitatea abordării Hargittai, De exemplu, este posibil ca o propor ie considerabil mai mare decât cea de mai sus de utilizatori care efectuează căutări să vadă rezultatele din indexul Google de site-uri, având în vedere că multe alte site-uri în afară de google.

Totuşi, cum am argumentat altundeva Hargittai,aspectul şi prezentarea specifice site-urilor contează de asemenea; astfel, folosirea unui anume site, sau al unui anume motor nu trebuie confundată. Pe scurt, în func ie de întrebările unei anumite cercetări, e important să efectuăm studii întro manieră holistică, mai degrabă decât să ne bazăm doar pe serviciile pe care academicienii cred că Revista de Informatică Socială 11 www.

Cercetarea trebuie să se axeze pe o includere a instrumentelor pentru a explica ac iunile online făcute de varii persoane, nu doar să alegem un segment care s-ar putea să nu fie Oameni boga?

i se datoreaza site- ului. CONCLUZIE Per ansamblu, colec ia de articole din această sec iune specială sugerează că, departe de a fi un fenomen exclusiv tehnic, motoarele de căutare şi utilizările lor se împletesc cu o multitudine de procese sociale. E important ca cercetătorii să le ia în calcul pentru a putea în elege implica iile sociale ale acestor instrumente atât de însemnate pentru vremurile noastre. Dată fiind popularitatea lor, motoarele de căutare sunt importan i brokeri de informa ie, iar a cunoaşte mai multe despre felul în care reprezintă con inutul şi modul în care sunt folosite e vital pentru în elegerea modelelor de acces la informa ie în era digitală.

Analizând ac iunile individuale de căutare, contextul social al căutării şi peisajul rezultatelor găsite, articolele din această sec iune specială oferă interesante teme de gândire şi direc ii pentru cercetări viitoare privind dimensiunile sociale, politice, economice şi culturale ale motoarelor de căutare. Bar-Ilan, J. The use of Web search engines in information science research. Annual Review of Information Science and Technology, 38, Barbaro, M. A face is exposed for AOL searcher no.

New York Times. Search Engine Rankings.

Oameni boga? i se datoreaza site- ului

Reston, VA: comScore Networks. Fallows, D. Search engine users. Finkelstein, S. Jew watch, Google, and search engine optimization. Hargittai, E. Open portals or closed gates? Channeling content on the World Wide Web. Poetics, 27 4 Second-level digital divide: Differences in people s online skills.

Informațiiimportante