Omul care cauta om in Tunisia

Il-valur miżjud totali preċiż miksub barra mit-Turkija, l-Alġerija, il-Marokk jew it-Tuneżija għandu jingħata għal kull unità tal-oġġetti speċifikati fl-ewwel kolonna.

Omul care cauta om in Tunisia

EurLex-2 10 Regulamentul CE nr. Consilium EU garantează faptul că Uniunea are dreptul la rambursarea anticipată a împrumutului atunci când s-a stabilit că, în ceea ce privește gestionarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii, Tunisia s-a implicat într-un act de fraudă sau corupție sau într-o altă activitate ilegală care prejudiciază interesele financiare ale Uniunii.

Omul care cauta om in Tunisia

EurLex-2 Ultima adresă cunoscută: 12 rue Taieb Cautarea femeii 43000. — Le Kram — Tunis, Tunisia L-aħħar indirizz magħruf: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tuneż, it-Tuneżija Eurlex - având în vedere Acordurile de asociere euro-mediteraneene între Comunităţile Europene şi statele sale membre, pe de o parte, şi Tunisia [3], Israel [4], Maroc [5], Iordania [6], Egipt [7], Liban [8] şi Algeria [9], pe de altă parte, precum şi Acordul euro-mediteranean de asociere interimar privind schimburile comerciale şi cooperarea dintre Comunitatea Europeană şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei acţionând în numele Autorităţii Palestiniene [10]; având în vedere Decizia nr.

Eurlex Declarația furnizorului cu privire la mărfurile care au fost supuse unor prelucrări sau transformări într-un stat AELS sau în Tunisia fără a obține caracterul originar preferențial Dikjarazzjoni tal-fornitur għal oġġetti li fuqhom ikun sar xogħol jew ipproċessar fi Stat tal-EFTA jew fit-Tuneżija mingħajr ma jkunu kisbu status oriġinarju preferenzjali Eurlex Dată fiind asistența promisă Tunisiei de alți donatori și creditori bilaterali și multilaterali, se consideră că acest procentaj constituie un nivel corespunzător pentru UE de partajare a sarcinii.

Meta wieħed iqis l-assistenza mwiegħda lit-Tuneżija minn donaturi u kredituri bilaterali u multilaterali oħrajn, dan jitqies bħala livell xieraq fil-qsim tal-piż għall-UE.

Omul care cauta om in Tunisia

Informațiiimportante